Annons

Aktuellt nummer

Testa nya tidningen

Vi Skogsägare har bytt skepnad och återuppstått som Skogsägaren, en oberoende tidning med hjärtat i skogsgården.

Klicka här

Aktuellt nummer

I tidningen träffar vi Kristina Lindelöf som tipsar hur skogen blir extra välkomnande.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht berättar om regeringens visioner och planer för skogsbruket.

En nyckelfråga inför framtiden är vilket formellt inflytande miljöorganisationerna har. Ett rättsfall i Norrbotten väcker flera frågetecken.

UR NUMMER 1/2015

Tveksamma råd om askåterföring

Skogsstyrelsen framhåller att aska alltid bör återföras om man gör omfattande uttag av grot. Det kan vara bra på bördiga marker, men ett par nya forskarrapporter visar att de generella råden är tveksamma. Däremot är alla överens om att askan gör nytta på torvmark. Frågan blir än mer aktuell efter chockartade siffror om växthusgaser.

LÄS MER ››
UR NUMMER 1/2015

Pinsamheter och historiska misstag

Det moderna skogsbruket är en lång framgångssaga, men det finns en del dikeskörningar längs vägen.

LÄS MER ››
Annons
Annons
UR NUMMER 6/2014

En skandalartad historia om gödsling

Reglerna för gödsling går tvärt emot råden från landets ledande experter på Lantbruksuniversitetet. En oenig styrelse beslöt att lägga locket på och fortsätta i gamla fotstpår. Det reser också principiella frågor om forskningens roll.

LÄS MER ››
ANNONS